Philips

Makro
Netwerkplein

Makro was op zoek naar een nieuwe propositie voor ondernemers in het mkb. De bestaande propositie was verouderd en begon aan kracht te verliezen in een nieuwe wereld. Door middel van business modelling sessies, events en interactie-simulaties, heeft Fuenta een nieuwe vorm van dienstverlening opgezet voor Makro. Door een online platform, ondernemerscafé’s en netwerkpleinen in het leven te roepen waar de afstand tot de ondernemer verkleind werd, heeft Makro meer inzicht in de behoeften van het mkb. Dit heeft gezorgd voor nieuwe inkomensstromen, een propositie naar het mkb waar toekomst in zit, en een versterkte relatie met het mkb.